KINOKINO KUNSTSAL


KINOKINO KUNSTSAL skal ha en bred plattform som kan ta inn mange ulike utstillinger og aktiviteter.

Kunstsalen vil vise utstillinger som tar utgangspunkt i historien til bygget, både som kino, bibliotek og rådhus.

Det er ønskelig med en lokal forankring i bygget samtidig som vi gjerne viser prosjekter med høy kvalitet som er helt i randsonen av kunsten.

Dette inkluderer kunst-håndverk, design, arkitektur, film og andre prosjekter som det er naturlig og spennende å vise i kunstsalen her i Sandnes.

Dermed blir det en bredde i aktivitetene som vi håper publikum setter pris på.


KUNSTSAL

Utstilling - Sweep Landskip

En utstilling med internasjonale kunstnere som bruker landskapet som konsept i sine arbeider.

Ideene utrykker en følelse av tidløshet, abstraksjon, figurasjon og kartlegger naturens fysiske opprinnelse og innehar et kulturelt overlegg av menneskelig nærvær. Spor av menneskeligheten oppstår der hvor natur blir landskap og kroppen sanser ytre stimuli.

“Landscapes are culture before they are nature; constructs of the imagination projected onto wood and water and rock” - Simon Schama

Kurator: Roberto Ekholm I EKCO London

Mer om utstillingen

HISTORIE

Innblikk

Utstillingen skal vokse i takt med tiden ettersom det kommer bidrag fra publikum, institusjoner, entusiaster, og andre som kommer med bilder og annet materiale som kan utvikle denne utstillingen.


Sandnes kunstforening

Sesongprogram

Sandnes kunstforening ble etablert i 1955. Høsten 2012 fikk foreningen et eget utstillingsrom i utstillingsarealet i 1. etasje i Olav Kyrres gate 5, i KINOKINO.

Kunstforeningen arbeider for å etablere et utstillingsprogram på et høyt profesjonelt nivå, og viser 5-7 utstillinger i året, hvorav én som sommerutstilling. Det er også av stor betydning å kunne tilby pedagogiske opplegg tilrettelagt for barn og unge, og å ha et godt samarbeid med den kulturelle skolesekken i Sandnes. Høsten 2016 arrangerte kunstforeningen, i forbindelse med utstillingen Portretter, et kunstformidlingsprosjekt med verksted der elever fikk lage sine egne selvportrett i linosnitt. Kunstforeningens kunstformidlingsprosjekt har vært støttet av DKS Sandnes.

I kunstforeningens lokaler i Olav Kyrresgate vises både billedkunst og kunsthåndverk. Sandnes kunstforening tilstreber bredde i kunstneriske teknikker- og uttrykk, og siden 2012 har foreningen vist utstillinger med både maleri, grafikk, tegning, installasjon, keramikk, tekstil, metall, smykker, foto og video.

Utstillingsprogram våren 2018:

07.01-28.01: Per Odd Aarrestad - tegning

11.02.-08.04: Njål Lunde: Noosbol - en vandreutstilling i regi Rogaland Fylkeskunstlag

15.04.-17.06: Natasja Askelund - maleri

24.06.-19.08: Els Geelen: Fugleperspektivet – diverse teknikker.

Forbehold om endringer.

Følg Sandnes kunstforening på web og Facebook
www.sandnes.kunstforening.net
https://www.facebook.com/sandneskunstforening

Bli medlem - vi trenger din støtte!

Sandnes kunstforening
   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier