Samtale med Sweep~Landskips kurator Roberto Ekholm og kunstner James Roseveare

I utstillingens siste helg inviterer vi til samtale og diskusjon med kurator Roberto Ekholm og kunstner James Roseveare. Bli med på omvisning i utstillingen sammen med kurator Roberto Ekholm. Han vil fortelle om de ulike verkene og er åpen for samtale og diskusjon. Den britiske kunstneren James Roseveare vil fortelle om sitt arbeid og sin kunstpraksis.


Info

Lørdag 25. august 2018. Kl. 12.00-14.00

James Roseveare

James Roseveare undersøker naturen i ulike landskaper og sporene vi menneskene etterlater oss. Både på mikro og makro nivå. Verkene hans refererer ofte til minnesmerker, antropologi, geologi og arkeologi. I serien Manhole Cover fabrikerer Roseveare en fortid, en falsk virkelighet. Er objektene menneskeskapt eller objekter som er funnet? Det finnes spor av objekter som forteller oss om vår tilstedeværelse i spesifikke tider -også i naturen. Betongplatene er utfordrende å definere. Er de en skatt fra et arkeologisk museum eller er det en skulptur? Kanskje de med tiden vil bli nettopp begge deler.

Roseveare ser på opptak av naturkatastrofer og krigsrammede landskaper og ser på viktigheten av hvordan disse ulike kraftfulle kreftene påvirker landskapene. Han sammenligner altså krefter som er skapt av menneskene og naturens egne krefter.

James Roseveare er en kunstner og arborist som studerte skogbruk på Askham Bryan College i York og fotografi på London College of Communication. Etter å ha fått sin Bachelor of Arts fikk han et ettårig residency på The Florence Trust i London (2004). Bestillingsverk, priser, utvalgte residenser og utstilliger: The Istanbul Art Fair (2008); Towner Gallery, Eastbourne (2010/11); Folkestone Triennial (2011); Saatchi Gallery, London (2013); Q Park, London (Frieze Week 2014); Farley Farm House, East Sussex (2015); Elements Gallery, London (2016); Transition Gallery, London (2017); The Venice Bieannale (2017). Nylige utstillinger: Sweep-Landskip, KINOKINO Kunstsal, Norway and Nothing Endures but Change, (The London Group) St. Johns, Waterloo, 2018. Roseveare jobber med installasjon, skulptur, video og foto.

Roberto Ekholm

Roberto Ekholm er en kunstner og kurator som studerte dans på Laban Centre i London og visuell kunst på Goldsmiths College i London. Han driver EKCO London og er kurator på MOCA London. Han har kuratert internasjonalt i tillegg til å gjøre om hjemmet sitt til et galleri. Nylige utstillinger inkluderer Sweep~Landskip, KINOKINO Kunstsal, Norge, Connubial, Garborgsenteret, Norge, Immerse, KINOKINO Kunstsal, Norge, Hmmmmm, HilbertRaum, Berlin, EKCO Art Salon. Han har kuratert den omreisende utstillingen Nature Morte, Guildhall Art Gallery, London 2017, National Museum Wroclaw, Poland 2017, Bohusläns Museum, Sweden 2016, Hå gamle prestegard, Norge 2015.

Medlem av the curator project,Hong Kong.

Dommer på The Art of Creativity’sAwards i 2016, 2017 og 2018. Han bor og jobber for tiden i London.

Informasjon om UTSTILLINGEN

_ _ _ _

End of exhibition, Curators talk & Artist discussion with James Roseveare

Saturday 25 August 2018. 12 PM-2 PM.

For the last weekend of Sweep~Landskip, we will host a curator’s talk and artist discussion with James Roseveare. Join the curator on a walkthrough of the exhibition Sweep~Landskip. The curator will discuss the artist’s works and open for discussion. The UK artist James Roseveare will discuss his work and art practice.

James Roseveare

James Roseveare has an ongoing investigation into the nature of landscapes and the traces humanity leaves behind in a micro and macro level. His works often referenced memorials, anthropology, geology and archaeology. In the Manhole Cover series, Roseveare fabricates a past, a faux reality. Are they manmade or found objects? There are traces of objects that tell of our presence at specific times and in nature. These concrete slabs exist between uncertain definitions; are they an archaeological museum treasure or sculpture object, perhaps time will make them exists as both these identities.

Roseveare looks at footage of natural disasters and war thorn landscapes and sees the significance in how these powerful forces create amalgamated landscapes of the man-made and the natural.

James Roseveare is an artist and tree surgeon who studied arboriculture at Askham Bryan College, York and photography at the London College of Communication. Attaining a Bachelor of Arts First Class Honors in 1998 he was later selected for a one year residency at The Florence Trust in London (2004) Commissions, awards, selected residencies and exhibitions include The Istanbul Art Fair (2008); Towner Gallery, Eastbourne (2010/11); Folkestone Triennial (2011); Saatchi Gallery, London (2013); Q Park, London (Frieze Week 2014); Farley Farm House, East Sussex (2015); Elements Gallery, London (2016);
Transition Gallery, London (2017); The Venice Bieannale (2017). Recent exhibitions include Sweep-Landskip, KINOKINO kunstal, Norway, and Nothing Endures but Change, (The London Group) St. Johns, Waterloo, 2018. Roseveare works with installation, sculpture, video and photography.

Roberto Ekholm

Roberto Ekholm is an artist and curator who studied dance at Laban Centre, London and Fine Art at Goldsmiths College, London. He is the director of EKCO London and the Curator at MOCA London.

He has curated internationally as well as turning his home into a gallery space. Recent exhibitions including, Sweep~Landskip, KINOKINO kunstsal, Norway Connubial, Garborg Centre,

Norway, Immerse, Kinkino, Norway, Hmmmmm, HilbertRaum, Berlin, EKCO Art salon. He has co-curated the travelling exhibition Nature Morte: Guildhall Art Gallery London 2017, National

Museum Wroclaw Poland 2017, Bohusläns Museum, Sweden 2016 and Hå gamle prestegard, Norway 2015.

Member of the curator project, Hong Kong.

Signed judge on The Art of Creativity’s Awards in 2016, 2017 and 2018.

He currently lives and works in London.


Billett

Samtale med Sweep~Landskips kurator Roberto Ekholm og kunstner James Roseveare

Sal: KINOKINO Kunstsal

   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier